بررسی دیدگاه ها درباره اختصاصات پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه قرآن

بررسی دیدگاه ها درباره اختصاصات پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه قرآن

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشر-

زبانفارسی


از ويژگيهاى شخصى پيامبر صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله در متون دينى با عناوين «اختصاصات النبى»، «اختصاصات الرسول» و «خصايص النبى»، ياد شده است. اختصاصات پيامبر صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله در اصطلاح به احكام و تشريعاتى اطلاق مى‏ شود كه مخصوص پيامبر بوده و ديگران در آن مشاركت ندارند يا به احكام و فضائلى اطلاق مى‏گردد كه مخصوص پيامبر صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله بوده و ساير افراد در آن شريك نيستند.


بنابراين زيادى علم و آگاهى افراد و شناخت شخصيت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله، همچنين تفکيک بين تکاليف اختصاصي پيامبر و ساير مردم سبب مي شود انسان از انجام تكاليف اختصاصى آن حضرت اجتناب کند که اين موارد از آثار و فوائد آشنايي خصايص پيامبر صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله مي باشد.


كتاب حاضر در سه بخش كليات، اختصاصات فقهي پيامبر(صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله) و فضائل اختصاصي پيامبر(صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله) تدوين شده است و با تحقيق و پژوهشي نو درباره اختصاصات پيامبر(صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله) با ارائه ساختاري جديد بر آن است تا به صورت عالمانه به پرسش‌هاي فرارو در اين زمينه پاسخ دهد.


 
صفحه از 367