نماز، نور چشم مصطفی (ص) : آشنایی با نماز به شیوه پرسش و پاسخ

نماز، نور چشم مصطفی (ص) : آشنایی با نماز به شیوه پرسش و پاسخ

پدیدآورسعید شمس(مترجم)

ناشرنشر جمال

زبانفارسی

این کتاب پاسخ به پرسش هاى قرآنى در موضوع نماز است. در این کتاب ابتدا مباحثى درباره مفهوم و حقيقت نماز و پيشينه تاريخى آن قبل از اسلام ارايه شده آنگاه حكمت و فلسفه ، اهميت ، آثار و فوايد و پيامدهاى ترك نماز مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. ذكر پرسش هايى درباره عواقب سهل انگارى در نماز، راه هاى ترويج نماز، مقدمات نماز از قبيل طهارت، لباس و مكان نمازگزار، وقت نماز و قبله شناسى و همچنين تبيين نمازهاى واجب و مستحبى و پاسخ به پرسش هاى متفرقه درباره نمازهاى جمعه و جماعت و نماز مسافر از مندرجات اين كتاب است.

 مطالب این کتاب همان مطالب کتاب پرسمان قرآنی نماز است که با حروفچینی جدید توسط انتشارات جمال چاپ شده است.


 
صفحه از 144