برایم از قرآن بگو

برایم از قرآن بگو

پدیدآورغلام رضا حیدری ابهری(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبانفارسی

مطالب این کتاب پاسخ به سؤالات و شبهات قرآنى براى گروه سنى نوجوانان است.

اين مجموعه از هزاران نامه و ده ها هزار پاسخ محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم انتخاب شده و به صورت كنونى تدوين شده است كه داراى 40 نامه ى برگزيده قرآنى است كه به 114 پرسش نوجوانان در قالبى نو پاسخ داده است. برخى از موضوعات پاسخ داده شده عبارتند از: مهدويت، معاد، تفسير، حضرت على (عليه السلام)، زن، خداشناسى و انبياء(عليهم السلام).


 
صفحه از 160