امام حسین علیه السلام و قرآن «مجموعه مقالات»

امام حسین علیه السلام و قرآن «مجموعه مقالات»

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

مجموعه مقالاتى است در مورد اوصاف قرآنى امام حسين(عليه السلام) و فضايل آن حضرت. در اين كتاب به تحليل واقعه كربلا و شبهات مربوط به عزادارى امام حسين(عليه السلام) پرداخته شده و آنگاه ارايه معارف عميق قرآنى توسط امام حسين(عليه السلام) به تصوير كشيده مى شود. تبيين قيام امام حسين(عليه السلام)، ذكر آيات و رواياتى در شأن فضيلت امام حسين(عليه السلام)، نگاهى روان شناختى و دينى به مراسم عزادارى حسينى و سرانجام تفسير آيه تطهير در شأن امام حسين(عليه السلام) و پاسخ به شبهات درباره امام حسين(عليه السلام) از مهمترين مباحث مطرح شده در اين كتاب است.


 
صفحه از 280