امداد های غیبی از نگاه قرآن

امداد های غیبی از نگاه قرآن

پدیدآورمحمد حسن ناصحی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

امدادهاى غیبىِ خداوند، تأثیر شگرفى در زندگى انسان‏ها دارد. این موضوع در بسیاری از آیات قرآن كریم و روایات مطرح شده است و یكی از سنت های الهی است كه مؤمن مى ‏تواند در سختى‏هاى زندگى به آن دل ببندد و امید نجات داشته باشد.

اثر حاضر مى ‏كوشد با نگاهى كلى به آیات مربوط به امدادهاى غیبى، آنها را در ساختارى منظم ارائه دهد.

این كتاب در پنج بخش تهیه و تدوین شده است. مولّف در بخش اول پس از واژه شناسی به تفاوت امدادهای غیبی با معجزه اشاره نموده است و امدادهای غیبی را امری حتمی دانسته است. در بخش دوم و سوم به انواع امدادهای غیبی از جمله سپاه نامرئی، فرشتگان، خواب، باران، آرامش، باد و پرندگان، بازداشتن از گناه، رهایی از تنگناها، توسعه ظرفیت‌های معنوی و ... اشاره كرده است. وی ایمان و توكل و تقوا، جهاد، اخلاص و استقامت را از جمله شرایط برخوردار شدن از این امدادها دانسته است. پایان بخش كتاب بحثی تحت عنوان اهداف امدادهای غیبی می‌باشد.

 
صفحه از 124