ابلیس دشمن قسم خورده

ابلیس دشمن قسم خورده

پدیدآورعلی محمدی آشنانی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

این کتاب پژوهشى است در شناخت ابلیس و شیوه هاى اغواى وى كه از منظرى قرآنى ارایه گردیده است. در این كتاب ،نخست به شناخت واژه ابلیس در قرآن پرداخته شده و نام و القاب گوناگون وى بیان مى شود، آنگاه به بررسى ویژگیهاى ابلیس و صفات وى پرداخته شده و علت رانده شدن ابلیس از صف ملائك ، عبادت وى و قیاس كردن او در عدم اطاعت از خداوند مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد. نگارنده در ادامه به كفر ابلیس و دشمنى وى با انسانها اشاره نموده و شگردهاى مختلف وى در اغواگرى را تبیین مى نماید. وى در پایان به فرجام كار ابلیس و یاران او و مرگ ابلیس اشاره مى نماید.

 
صفحه از 151