باز خوانی روشی نو در تفسیر قرآن

باز خوانی روشی نو در تفسیر قرآن

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبان-

نوشتار حاضر گزارشی است از همایش بزرگداشت «تفسیر راهنما». در این همایش ابعاد علمی و اجتماعی تفسیر راهنما مورد بررسی قرار گرفته است. سخنرانان این همایش آقایان: مصطفی محامی، سید حسن ربانی، سید هاشم حسینی بوشهری، محمد هادی معرفت، اکبر هاشمی رفسنجانی می‌باشند، که هر یک از زوایای مختلف به معرفی و شیوه کار در این اثر ماندگار پرداخته‌اند. و در پایان میزگردی با حضور جمعی از دست‌اندرکاران تشکیل یافته و کم و کاستی‌ها ونکات قوّت و ابداعات نوین آن مورد نقد و یادآوری قرار گرفته است.


 
صفحه از 94