جرعه ای از زلال قرآن

جرعه ای از زلال قرآن

پدیدآورابوالقاسم محمدی گلپایگانی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

این تفسیر که تنها 21 سوره قرآن را شامل میشود از سوره اسراء آغاز و تا پایان سوره صافات ادامه دارد. رویکرد این تفسیر اخلاقی و اعتقادی است .

در اين كتاب، تفسيرى اجمالى از سوره هاى سبأ، ياسين، فاطر و صافات با رویکردی اخلاقی و اعتقادی ارائه شده و برخى از احوال روز قيامت و حال كافران و مؤمنان در قيامت و سرگذشت پيامبران در قرآن و همچنين محاجّه خداوند با كافران به رشته تحرير درآمده است.

تفسیر یاد شده درسهای تفسیری آیت الله میرزا ابوالقاسم محمدی گلپایگانی است که به سبکی روان و جذاب و قابل  استفاده برای عموم ارائه شده است.

 
صفحه از 318