پرسمان قرآنی نبوت

پرسمان قرآنی نبوت

پدیدآورعلی هاشمی نشجلی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

نبوت، يكى از اصول مهم در همه اديان آسمانى به ويژه اسلام  است. قرآن اين اصل مهم را در قالب‏هاى گوناگون و با طرز بيان و سبك‏هاى متفاوت بيان كرده است. كتاب حاضر، در قالب پرسش و پاسخ‏هاى واقعى كه اقشار مختلف جامعه  به ويژه جوانان  با مركز فرهنگ و معارف قرآن، در ميان گذاشته ‏اند در دو بخش : نبوت عامه و نبوت خاصه و با دسته‏بندىِ روشن و منطقى تدوين شده است.


 
صفحه از 244