منابع علم امام در قرآن

نام نشریهفصلنامه امامت پژوهی

نام نویسندهمحمد تقی شاکر اشتیجه

تأملی در معنای «رکوع» در آیه ولایت

نام نشریهفصلنامه امامت پژوهی

نام نویسندهجواد علاء المحدثین

جستاری در معنای واژه «ولی»

نام نشریهفصلنامه امامت پژوهی

نام نویسنده شیخ محمدرضا جعفری – سیدحسین حائری

امامت غدیر در سوره انشراح

نام نشریهفصلنامه امامت پژوهی

نام نویسندهمحمد باقر انصاری

دلالت آیه مباهله بر خلافت بلافصل امیرالمؤمنین

نام نشریهفصلنامه امامت پژوهی

نام نویسنده سیدعلی میلانی – اصغر غلامی