مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های زبانشناختی قرآن

نام نویسندهکرم سیاوشی, ابراهیم وکیل

تبارشناسی واژه قرآنی «صلاة»

نام نشریهپژوهش های زبانشناختی قرآن

نام نویسندهوصال میمندی, شکوفه شریفی‌فر

امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های زبانشناختی قرآن

نام نویسندهثمانه علوی, علیرضا عابدی سر اسیا, مهیار علوی مقدم

معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی

نام نشریهپژوهش های زبانشناختی قرآن

نام نویسندهسیدکاظم طباطبایی, سمیه طاهری, غلامرضا رئیسیان