تطور معنايى واژه «رسل» در قرآن مجيد

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسندهقربان علی گلدوست

ترجمه پژوهشی قرآنی (7)

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده حسین عبدالرؤف ـ ترجمه و تحریر: بهاء الدین خرمشاهی

ضرورت تحولى فراگير در ترجمه قرآن كريم (2)

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسندهسید عبدالوهاب طالقانی

ضرورت تحوّل فراگير در ترجمه قرآن كريم (3)

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسندهسید عبدالوهاب طالقانی

جستاري در ترجمه مفاهيم مجازي در قرآن

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسندهجلال الدین جلالی

ترجمه پژوهى قرآن

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده حسين عبدالرئوف ـ ترجمه بهاءالدين خرمشاهي

چگونگي ترجمه واژه هاي مترادف در قرآن كريم

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسندهسید عبدالوهاب طالقانی

مترجمان و آیات ارث

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسندهمحمد رضا صفوی

همبستگي ميان عبارات اسميه معرفه و صيغه هاي فعلي در متون روايي قرآن

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده هاركو ساكد ايراني ـ ترجمه و گزينش: ابولفضل حري

عبدالله يوسف على و محمّد اسد; دو رويكرد به ترجمه انگليسى قرآن

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده مظفّر اقبال ـ مترجم: محمّدحسن محمّدى مظفّر

نمونه هايى از اشكالات موجود در برخى از ترجمه هاى قرآن كريم به زبان انگليسى

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده خالد محمّد الوهيبى ـ عبدالله سعد السهلى ـ مترجم: يعقوب جعفرى

ترجمه پژوهى قرآنى (بخش پنجم)

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده حسين عبدالرّؤوف ـ مترجم: بهاءالدّين خرمشاهى

اخبار ترجمه

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسندهمرتضی کریمی نیا

قرآن هاى موجود پيش از مصحف عثمان

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده تئودور نُلدكه ، فريدريش شوالي

ترجمه پژوهي قرآني (8)

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده عبدالرؤف حسين ـ ترجمه و تحرير:بهاء الدين خرمشاهي