آشنایی با ترجمه و مفاهیم روان سوره بقره

پدیدآورگروه قرآن پژوهی کوثر یک

نشریهفصلنامه قرآنی کوثر

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1389/02/06

share 643 بازدید

مقالات مشابه

خطوط اصلی ارتباطی در سوره بقره

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی اسمعیلی صدر آبادی, محمد حسین برومند؛ امیر جودوی

تفسير قرآن كريم (7) سوره بقره، آيات 40 تا 47

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسنده محمدتقي مصباح يزدي - تحقيق و تنظيم: محمد نقيب زاده

تفسير قرآن كريم (6) سوره بقره، آيات 30- 40

نام نشریهقرأن شناخت

نام نویسنده محمدتقي مصباح يزدي - تحقيق و تنظيم: محمد نقيب زاده

تفسير قرآن كريم(5) سوره بقره، آيات 25 ـ 29

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسنده محمدتقي مصباح يزدي - تحقيق و تنظيم: اسماعيل سلطاني

ترابط الآیات و أغراضها فی سورة البقرة

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهجعفر شرف الدین

تفسیر سوره بقره (پاسخ به سؤالات)

نام نشریهمسجد

نام نویسندهسید علی خامنه ای

تفسیر سوره بقره (5)

نام نشریهمسجد

نام نویسندهسید علی خامنه ای

بقره/سوره

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر

تفسير و شرح فاتحة الكتاب و آية الكرسى و التوحيد

نام نشریهآفاق نور

نام نویسندهشمس الدین (صاحب دیوان) محمد جوینی

تفسير سوره بقره (3)

نام نشریهمسجد

نام نویسندهسید علی خامنه ای