تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام در بررسی علامه شوشتری

پدیدآورشادی نفیسی

نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

تاریخ انتشار1388/12/26

منبع مقاله

share 652 بازدید

مقالات مشابه

گفتاری درباره تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام

نام نشریهسفینه

نام نویسنده احمد صفایی خوانساری - مترجم: عبدالحسین طالعی

تفسیر امام حسن عسکری(ع)

نام نویسندهمهدی لطفی