قرآن از ديدگاه مشاهير جهان

پدیدآور كينت گريك - محمد باقر شجعيان

تاریخ انتشار1388/09/22

منبع مقاله

share 106 بازدید
قرآن از ديدگاه مشاهير جهان

كينت گريك
محمد باقر شجعيان

مسلمان نيستم تا بگويم قرآن كلام خدا است، ولي در مدت چهارده قرن كه از آمدن آن مي‌گذرد، هيچ كس نتوانسته است در زبان عربي كلامي بياورد كه با قرآن برابري كند، قرآن كتابي نيست كه براي يك دوره به خصوص آمده باشد، كتابي است جاويد براي تمام اعصار و تا جهان است نوع بشر مي‌تواند(و بايد) قرآن را در متن زندگي خود قرار بدهد و بر طبق دستورهاي آن رفتار نمايد، چرا كه قرآن براي يك دوره به خصوص نيامده و هرگز كهنه نمي‌شود و تا روزي كه نوع بشر باقي است راهنماي انسان خواهد بود زيرا چيزي وجود ندارد كه در قرآن نيامده باشد، من هنگامي كه قرآن را براي نخستين بار گشودم و تحت تأثير آن قرار گرفتم، تصوّر كردم اثري كه آن كتاب در من داشته، استثنائي است و در سالهاي بعد كه با چندين تن از مترجمان قرآن مكاتبه كردم و بعضي را حضوري ديدم، دريافتم تأثيري كه خواندن قرآن در ما اروپاييان مي‌گذارد، همگاني است، اما مشروط بر اينكه به همان زباني كه نازل شده خوانده شود و ترجمه قرآن به هيچ يك از زبانهاي اروپايي تأثير متن اصلي را ندارد.
قرآن و پديده‌ها از ديد دانش امروز، ص 19

بانو لورا واكليسا والگيري(استاد دانشگاه ناپل ايتاليا):

كتاب آسماني اسلام، نمونه اي از اعجاز است، قرآن كتابي است كه نمي‌توان از آن تقليد كرد.سبك و اسلوب قرآن در ادبيات عرب سابقه ندارد، تأثيري كه قرآن در روح انسان ايجاد مي كند ،ناشي از امتيازات و برتري‌هاي آن مي‌باشد، چطور ممكن است اين قرآن گفتار محمد باشد و حال آن كه معتقديم محمد يك مرد عرب و درس نخوانده بود، ما در اين قرآن گنجينه‌ها و اندوخته هايي از علوم را مي بينيم كه مافوق استعداد و ظرفيت باهوشترين و متفكّرترين نوع بشر است، و بزرگترين فيلسوفان و قوي‌ترين رجال سياست بايد در مقابل قرآن زانوي عجز و ناتواني بزنند، با اينكه قرآن در سراسر جهان اسلام بارها خوانده مي‌شود، ليكن خواندن آن دوباره در پيروانش ايجاد خستگي نمي‌كند؛ بلكه بالعكس با خواندن هر روز عزيزتر مي‌شود، خواندن يا شنيدن قرآن در ذهن خواننده يا شنونده حسّ تعظيم و تكريم برمي انگيزد، متن قرآن در طول اعصار و قرون از تاريخ نزول آن تا امروز به همان صورت اوّليه باقي مانده و تا وقتي كه خدا بخواهد و تا جهان ادامه دارد، باقي خواهد بود. پيشرفت سريع اسلام، ص52

ژوزف ارنست رنان(فيلسوف معروف فرانسوس1823 ـ 1892م):

در كتابخانه شخصي من هزاران جلد كتاب سياسي، اجتماعي، ادبي، و غيره وجود دارد كه همه آنها را بيشتر از يك بار مطالعه نكرده ام و چه بسا كتابهايي كه فقط زينت كتابخانه من مي‌باشند، ولي يك جلد كتاب است كه هميشه مونس من است و هر وقت خسته مي شوم آن را مطالعه مي كنم تا درهايي از معاني و كمال به روي من گشوده شود ، و از مطالعه زياد آن خسته و ملول نمي‌شوم، اين كتاب ، كتاب آسماني مسلمانان است، اگر كسي خواسته باشد به كتابي كه از آسمان نازل شده، معتقد شود، آن كتاب فقط قرآن است، زيرا كتاب‌هاي ديگر آسماني امتيازات قرآن را ندارند.
پيامبر اسلام از نظر دانشمندان شرق و غرب، ص 188

پرفسور هوستون اسميت(استاد دانشگاه ايالات متحده امريكا):

(مسلمانان )با آن همه علاقه و ايماني كه به شخص او(محمد صلّي اللّه عليه و آله) دارند،ليكن اساس ايمان ايشان بر كتاب قرآن مجيد قرار دارد، آن كتاب مقدس، آسماني است و پيغمبر خود آن را آيت باهر الهي و اعجاز نمايان نبوّي دانسته است. تلاوت و ترتيل قرآن، جزو وظايف مسلمانان مي باشد، شايد هيچ كتابي در جهان به قدر آن خوانده نمي‌شود.چه بسيار مردم تمام آن كتاب را به حافظه سپرده‌اند و تأثيرات آن در نفس خوانندگان از حدّ خارج است، عقيده و ايمان مسلمانان به كتاب الهي در اوج شدّت است، چنانچه مسيحيان در احترام به كتاب خود به پاي ايشان نمي‌رسند، اعتقاد به اصالت قرآن نزد آنها از شرايط اساسي ايمان است، در نزد ديگر ملل جهان هيچ كتابي از كتب مقدسه اديان علي الظاهر به اندازه قرآن مشكل الفهم نيست.
قرآن و ديگران، ص18

هربرت جورج ولز(دانشمند و محقق انگليسي1866 ـ 1946 م)

در پاسخ به سؤالي كه يكي از مجلّه‌هاي علمي اروپايي نموده بود كه بزرگترين كتابي كه از آغاز تاريخ بشر تاكنون بيشتر ازساير كتب در دنيا تأثير گذاشته و از همه مهمتر به شمار‌آمده كدام است، چند كتاب را نام برده و در پايان نوشت: اما كتاب چهارم كه مهمترين كتاب دنياست. قرآن است؛ زيرا كه اين كتاب آسماني،اثري كه در دنيا گذارد؛ نظير‌آن را هيچ كتابي به خود نديده است، قرآن كتاب علمي و ديني و اجتماعي و تهذيبي و اخلاقي و تاريخي است، مقرّرات و قوانين و احكام آن با اصول قوانين و مقرّرات دنياي امروز منطبق است و براي هميشه قابل پيروي و عمل است. هركس بخواهد ديني اختيار كند كه سير‌آن با تمدّن بشر پيشرفت داشته باشد ،بايد دين اسلام را اختيار نمايد و اگر بخواهد كه معني اين دين را بايد به قرآن مراجعه كند، قرآن بهترين راهنما و عقيده قلبي؛ يعني توحيد و اخلاق فاضله است، در قرآن بهترين عبارات و عالي ترين جملات نازل گرديده، اسلوب فصاحت و بلاغت آن به حدّي زيباست كه ذهن عقلا را متحير ساخته است، قرآن كتابي است ابدي و جهان. دائرة المعارف شيعه، ص746

مقالات مشابه

قرآن در انديشه قرآني امام خميني(ره)

نام نشریهپژوهشنامه متين

نام نویسندهسيد عطا اله افتخاري

تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمدحسن رستمی, سمانه ابریشمی

سیری در آیه شفا، تأملی در مقابله مفاهیم ظلم با ایمان و شفا با خسران در قرآن کریم

نام نشریهمجله دانشگاه علوم پزشكی زنجان

نام نویسنده محمدعلی لسانی فشارکی – حسین مرادی زنجانی – اکبر سعیدی

حاكميت قرآن از ديدگاه امام صادق (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهمهناز رحیم پور

سخنان امام صادق (ع) درباره قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهشهربانو کاهدی

قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی

نام نشریهپژوهشنامه علوم سیاسی

نام نویسنده محمدجواد غلامرضاکاشی – الهه صادقی