قرآن و سواد رسانه‎ای با تأکید بر خبر و خبرنگاری

پدیدآورراضیه شهوندپورحمیدرضا سالارکیا

نشریهکتاب و سنت

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات32

منبع مقاله

share 572 بازدید

مقالات مشابه

گونه‌شناسی تهاجم ماهواره از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحمّدحسین خوانین‌زاده, علیرضا صفرزاده, پریسا عسکر سمنانی

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ترویج فرهنگ قرآن

نام نشریهسفینه

نام نویسندهرمضان علی بذرافشان

اصول محتوايي رسانه از نگاه قرآن

نام نشریهفرهنگ کوثر

نام نویسندهمحمد عابدی میانجی