رویکردی نوین در ترجمه بسمله با تحلیل ساختارهای زبانی آن از دیدگاه آیت ‏الله جوادی آملی

پدیدآورمحمد خامه گر

نشریهمعارج

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات31

منبع مقاله

share 1627 بازدید

مقالات مشابه

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر

منهج و گرایش تفسیری تسنیم

نام نشریهاسرا

نام نویسندهعلی اسلامی, محمد رضا مصطفی پور

تسنیم، سَنام معرفت قرآن

نام نشریهاسرا

نام نویسندهعلی اسلامی

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی

بررسی نقاط اشتراک المیزان با تسنیم در بهره‌جویی از احادیث

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهمحسن نورایی, محمد حسین صالحی شهربابکی