تحلیل معنایی واژۀ «مراوده» در قرآن کریم و بررسی ترجمه‌های آن

پدیدآورسیدمحمد میرحسینیحجت رنجی

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 427 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي