نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن

پدیدآورمنصور پهلوانابراهیم اقبالمحمدعلی حیدری مزرعه آخوند

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 539 بازدید

مقالات مشابه

خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره ی نصر

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهامیر احمد نژاد, زهرا کلباسی

نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین

نام نشریهمطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

نام نویسندهعزت‌الله مولایی‌نیا, رجاءالسادات خاتم یزدی

روش دروزه در تعیین ترتیب نزول سوره های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهامیر احمدنژاد, عاطفه محمدزاده

چالش نخستین نزول

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسنده محمد خامه گر - حسن نقی زاده