سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم

پدیدآورمحمد علی طباطبائی

نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات27

منبع مقاله

share 588 بازدید

مقالات مشابه

«غریب القرآن» ابان بن تغلب

نام نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

نام نویسندهمحمد حسین مدنی

بررسي و تحليل پژوهش‌هاي قرآني در عرصة بين‌المللي

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده علي اكبر خاصه - فريبرز احمدي‌نژاد - سليمان حجازي

منبع‌شناسی مدیریت اسلامی

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهعبد الهاشم میرزا اف

ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدحسن زمانی – سیداحمد هاشمی علی آبادی

ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدحسن زمانی – سیداحمد هاشمی علی آبادی

ارزیابی پژوهش های جین دمن مک اولیف

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده حسینعلی ترکمانی – جواد محمدی

بازیابی روایات کتاب «التفسیر» علی بن ابی حمزه بطائنی

نام نشریهحدیث اندیشه

نام نویسنده علی راد – سیدعلیرضا حسینی – مرضیه جمالی