اقامه عزا برای امام حسین (ع) از منظر قرآن

پدیدآورسیدهفاطمه حسینینیره پورحمزه خردمرزی

نشریهپژوهش نامه معارف حسینی

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 661 بازدید

مقالات مشابه

فهم وتحلیل روایات تأویل آیه «کهیعص» به واقعه کربلا

نام نشریهمطالعات فهم حدیث

نام نویسندهسیدعلی اکبر ربیع نتاج, سیدمرتضی حسینی امین

گونه شناسی روایات تفسیری در فضیلت امام حسین علیه السلام

نام نشریهحدبث حوزه

نام نویسندهسیدمحسن موسوی, میثم خلیلی

رابطه معنایی سوره مبارکه فجر با قیام عاشورا

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده روح الله افضلی گروه – ایران اسدی

تجسم آیاتی از قرآن در عملکرد امام حسین (علیه السلام)

نام نشریهبینات

نام نویسندهعلی کریم پور قراملکی