نگاهی قرآنی به نقش الگو در تربیت اقتصادی فرزندان

پدیدآورمحمد امامی

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه23

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات28

منبع مقاله

share 680 بازدید

مقالات مشابه

تورش‌های رفتاری در مسائل اقتصادی از منظر قرآن کریم

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهمحمد سجاد سیاهکار زاده, امیر خادم علی زاده

تفسیر آیه وقایه با رویکرد تربیتی

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهعلی اسعدی, محمد کاظم شاکر, سيد علي حسيني‌زاده