الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

پدیدآورغلامرضا جمشیدیهامحمدباقر آخوندي

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه23

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 629 بازدید

مقالات مشابه

بررسي الگوي دينداري از منظر قرآن وسنت

نام نشریهاندیشه دینی

نام نویسنده علي نقي فقيهي – محمد خداياري فرد – باقر غباري بناب – محسن شكوهي يكتا