ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء

پدیدآورفرج الله هدایت نیا

نشریهقرآن، فقه و حقوق اسلامی

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 475 بازدید

مقالات مشابه

عوامل رفتارى سازگارى همسران از ديدگاه قرآن كريم

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهمحمود رجبی, حميد وحيديان اردكان

اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی – قرآنی

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسنده حسین هوشنگی – محمدهادی امین ناجی – محمدصادق جمشیدی راد – محبوبه موسایی پور

راهکارهای تحکیم خانواده در قرآن و حدیث

نام نشریهرسانه و خانواده

نام نویسندهحسین بستان (نجفی)