نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

پدیدآورجواد معینمحمدعلی رضایی کرمانی

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه22

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 509 بازدید

مقالات مشابه

دیدگاه فقه‌گرایانه مفسران در قصه حضرت یوسف(ع)

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد میرزایی, محمد امامی

امام جواد (ع) و استدلال به آيات در احكام

نام نشریهبینات

نام نویسندهاحمد صادقي اردستاني

تفسير تطبيقي آيه سٌکر

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهفاطمه وجدي سيس, عبدالله موحدي‌محب