بررسی درستی در قرآن، نهج البلاغه و مثنوی معنوی

پدیدآورحسین شهابی

نشریهمطالعات قرآنی

شماره نشریه20

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 650 بازدید

مقالات مشابه

معناي «صديقين» و مراد از آنان در قرآن كريم

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهحسن نقی زاده, زكيه زارع, عباس اسماعيلي زاده

بررسی رابطه بین شهادت و صداقت در قرآن و روایات معصومین علیهم السلام

نام نشریهمطالعات قرآنی(فدک سابق)

نام نویسنده مهدی ممتحن - اختر سلطانی - مهرداد علی مرادیان

بررسي صدق از ديدگاه قرآن

نام نشریهمجله معرفت

نام نویسندهمحمدحسین- امیر -مهرداد برومند- جودوی و عباسی

آثار و نشانه هاي راستگويي

نام نشریهروزنامه کیهان

نام نویسندهعباس قربان زاده

راستگويى و دروغگويى در فلسفه اخلاق

نام نویسندهمحمد لگنهاوزن