بررسي كتاب "هنجارها در سه كتاب مقدس (تورات، انجيل و قرآن)"

پدیدآورهاجر خاتون قدمی جویباری

نشریهکتاب ماه دین

شماره نشریه196

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 138 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

پايان نامه ها و كتاب شناسي قرآن و امام جواد(ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهإدريس جعفر زاده

نقد کتاب «رویکردی نو به مطالعه قرآن»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده

خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهحسن رضا هفتادر