مفهوم‌‌سازی زندگی در زبان قرآن

پدیدآورابراهیم شیرین پور‏

نشریهزبان پژوهی

شماره نشریه10

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 354 بازدید

مقالات مشابه

تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی

نام نشریهاسلام و مدیریت

نام نویسندهمحمد سعید تسلیمی, محمد علی شاه حسینی, محمد حسین نقوی