بررسی موجودات هوشمند فرازمینی از منظر مفسران قرآن

پدیدآورمحمدعلی رضایی اصفهانیسیدعیسی مسترحمی

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه10

تاریخ انتشار1392/12/20

منبع مقاله

share 1156 بازدید

مقالات مشابه

معماری زنبور عسل از دیدگاه قرآن و معماری مدرن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمهدی ممتحن, مجید خزاعی, فهیمه موسوی, سیدحسین عبداللهی برایی

جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهبمانعلی دهقان منگابادی, محمدرضا بابایی دره

بررسي اعجاز زيست شناختي قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن و علم

نام نویسندهعبدالزهرا جلالی