علوم قرآني در روايات امام صادق (ع)

پدیدآور مصطفي صلواتي - فاطمه اسلامي نژاد

نشریهبینات

شماره نشریه76

تاریخ انتشار1392/12/14

منبع مقاله

share 390 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

تفسير مفاتيح الغيب و آراء امام صادق (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهعزت الله مولایی نیا, صديقه نعيم زاده

جایگاه امام صادق(ع) در تفسیر قرآن با توجه به روایات تفسیری ایشان

نام نشریهعلوم حدیث

نام نویسنده فاطمه شرعیاتی – سیدمحمدعلی ایازی

علوم تفسيري

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسندهجواد محمدی

تقسیم نامه علوم قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی(فدک سابق)

نام نویسنده ابراهیم اقبال - منصور پهلوان

درآمدي بر فلسفه علوم قرآني

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث( مطالعات اسلامی سابق)

نام نویسنده احمد قرائي سلطان آبادي - سعيد نظري توكلي - حسن نقي زاده - علي حقي

روش امام صادق(ع) در تفسیر عقلانی قرآن کریم

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده محسن رفیعی - معصومه شریفی

شيوه قرآني مناظرات امام صادق (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهسید فاطمه حسینی میر صفی