تبیین اعجازشناختی قرآن؛ از ثریا به ثری

پدیدآورعلیرضا قائمی‌‎نیا

نشریهخردنامه همشهری

شماره نشریه39

تاریخ انتشار1389/12/13

منبع مقاله

share 1203 بازدید

مقالات مشابه

الفاظ مترادف قرآن و اعجاز قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهعباس افضلی

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهیحیی معروف, ثابت ضیایی

بررسی اعجاز نحوی در دو سوره بقره و آل عمران

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهکرم سیاوشی, کاظم خواجوی

اعجاز توانش زبانی و کاربرد واژگانی قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمهدی ممتحن, حسین شمس آبادی

نقد شبهات بهائیت درباره اعجاز

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهسیدمحمدحسن جواهری

روش شناسی تفسیر ادبی – تاریخی قرآن در دوره معاصر

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهجنان امیدوار, سیدمحمدموسوی مقدم

مبانی زبانی و بلاغی اعجاز در نزد جاحظ

نام نشریهعلوم اسلامی

نام نویسندهرامش جلیلی نجاری