بررسي لعن در زيارات عاشورا در قرآن

پدیدآوررضا شکرانی

نشریهمجله قرآنی کوثر

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 33 بازدید

مقالات مشابه

آیات قرآن و زیارت نامه های امام زمان (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهالیاس کلانتری

مضامين قرآني در زيارتنامه ها از امام صادق (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهالیاس کلانتری

آثار سازنده زيارت از ديدگاه قرآن و سنّت

نام نشریهمیقات حج

نام نویسندهجعفر سبحانی

زیارت دیداری با برکت(1)

نام نشریهنشریه پاسدار اسلام

نام نویسندهغلام رضا گلی زواره

زيارت پيامبر اعظم (ص) در قرآن کريم

نام نشریهنشریه کوثر

نام نویسندهمرتضی رحیمی