نرم افزار موبایلی فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مقاومت

«فرهنگ قرآن» به عنوان بزرگ ترین و جامع ترین کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآنی و «دائره المعارف قرآن کریم» به عنوان اولین دانشنامه قرآنی جهان اسلامی، مشتمل بر چند هزار موضوع اصلی و هزاران عنوان فرعی از کم نظیر ترین آثار قرآنی است که از سوی پژوهشگران پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با هدف فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع و آسان دانش پژوهان به اطلاعات تدوین شده است.

با توجه به برگزاری همایش ملی مقاومت اسلامی از منظر قرآن کریم در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بمنظور دسترسی سریع و آسان پژوهشگران به موضوعات قرآنی مرتبط با محورهای همایش جهت ارائه مقاله، این نرم افزار تولید و در اختیار ایشان قرار داده می شود.


دانلود نرم افزار موبایلی فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مقاومت


محورهای اصلی:

محور یکم: مفاهیم ، مبانی واصول مقاومت

محوردوم: الگوهای مقاومت

محور سوم: دستاوردهای مقاومت

محور چهارم: چالش های مقاومت

محور پنجم: گفتمان سازی مقاومت

 

ویژگی‌های نرم افزار موبایلی «فرهنگ نامه و دانشنامه قرآنی مقاومت»:

• بر گرفته از کلان پروژه‌های فرهنگ قرآن و دائره المعارف قرآن کریم

• در بردارنده  صدها موضوع اصلی و هزاران عنوان فرعی مرتبط با حوزه مقاومت

• استواری بر پایه نظام الفبایی در چینش موضوعات

• امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات قرآنی مورد نیاز متخصصان در حوزه مقاومت

• نمایش درختی موضوعات

• امکان اشتراک گذاری متن

• جستجوی در عناوین و محتوا

• علاقمندی کردن محتوای خاص 


جهت دانلود نرم افزار موبایلی فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مقاومت کلیک کنید

پیوست ها