share
1401/08/23
به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
جلد اول دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی روانه بازار نشر شد

جلد اول دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی به کوشش علی خراسانی، محمد اکبری کارمزدی و علی مدبر در 527 صفحه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، جلد اول دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی به کوشش علی خراسانی، محمد اکبری کارمزدی و علی مدبر است که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 527 صفحه به چاپ رسید. 

محیط زیست طبیعی از مواهب الهی است که حفظ هارمونی و چرخه هماهنگ و هدفمند آن وظیفه انسان است. زمینه بهره مندی همه موجودات زنده، به ویژه انسان از طبیعت سالم، با حفظ محیط زیست طبیعی فراهم می آید.

در این میان آشنایی دین مداران با آموزه های وحیانی درباره مفاهیم و موضوعات مرتبط با محیط زیست، اهمیت ویژه دارد و می تواند در پاسداری از آن نقشی بی بدیل داشته باشد. 

از این رو، طرح ارائه دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به تصویب رسید تا مقالات مرتبط با این موضوع از میان مدخل های دائره المعارف قرآن کریم گزینش و مستقل ارائه شوند که با توجه به قالب دانشنامه ای آن سرعت و سهولت و دستیابی به موضوعات را در پی دارد.

این دانشنامه مجموعه ای از مقالات برگرفته از دائره المعارف قرآن کریم است که قریب به اتفاق آن ها به تبیین پدیده ها و اجزای محیط زیست طبیعی می پردازد. 

دانشنامه مذکور به آن دسته از مدخل های مرتبط با محیط زیست طبیعی می پردازد که به گونه ای در قرآن کریم و منابع تفسیری بازتاب یافته اند.

مباحث فقهی طرح شده در این دانشنامه صرفاً با رویکرد علمی و پژوهشی و با عنایت به قلمرو مقاله های مربوط تنظیم می شود؛ از این رو هرگز نباید انتظار داشت همواره و لزوماً جنبه کاربردی این مباحث حفظ شود و مقلدان را در عمل سودمند افتد، پس آرای فقهی مطرح شده لزوماً جنبه فتوایی ندارند. 

همه مقاله های این دانشنامه رویکرد قرآنی دارند و چنانچه مباحثی در قلمروهای دیگر مطرح شده اند، صرفا از باب ضرورت و ارتباط با آن رویکرد قرآنی است؛ پس اگر گهگاه از مباحث کلامی یا تاریخی به صورت تخصصی سخن به میان آمده، از آن روست که ضمن حفظ رویکرد قرآنی، برای شرح و گسترش تخصصی آن موضوع از این مباحث نیز بهره گرفته باشیم. 

علاقه مندان برای خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتیhttp://shop.isca.ac.ir/  مراجعه کنند.