share
1399/10/23
توسط حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی‌مقدم صورت گرفت:
ارائه گزارش از برنامه مطالعات نظام سازی

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در یکصد و دوازدهمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، گزارشی از برنامه مطالعات نظام سازی ارائه داد.


به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن در یکصد و دوازدهمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی که در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی که به صورت وبیناری برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم به ارائه گزارشی از برنامه مطالعات نظام سازی پرداخت.
در بخشی از این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی‌مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر اهمیت جایگاه حفظ قرآن کریم و تحقق سند مربوطه آن گفت: بهتر است که یک نشست علمی بگذارید و این بحث را مطرح کنید تا در هر جلسه ای ماهیت آن مورد سئوال قرار نگیرد. مسئله حفظ قرآن چیز‌ی است که از صدر اسلام مورد توجه بوده است. چراکه در صدر اسلام، قرآن کریم به دلیل خط کوفی بدون اعراب بود و نیز چون انتقال پیام آن تنها از طریق خط ممکن نبود، پشتوانه صیانت از قرآن حفظ آن بوده است. افزون بر آن در طول تاریخ فقیهان بر حفظ قرآن در حد تواتر برای انتقال قرآن متواتر به نسل های بعدی تاکید داشته اند. به همین دلیل باید مسئله حفظ مورد توجه قرار گیرد. 

وی ادامه داد: موضوع بعدی مرجعیت علمی قرآن قرآن کریم است. منشور مرجعیت علمی قرآن کریم در دفتر تبلیغات اسلامی به تصویب رسیده است. و درخواست دارم این سند را در صحن مجمع که بازوی مشورتی شورای توسعه است به بحث بگذارید. به زودی آن منشور به شورای توسعه ارسال خواهد شد. این سند می‌تواند سند مرجعیت علمی قرآن در سطح ملی و فراملی باشد.