وحیانیت الفاظ قرآن

وحیانیت الفاظ قرآن

پدیدآورلطف الله خراسانی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

قرآن کریم کتاب رحمت و نسخه‌ای شفابخش برای همه دردهای اجتماعی و اخلاقی جوامع بشری است. به ژرفای حقایق این اقیانوس کران که ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیدا دارد، نمی‌توان رسید و شگفتی‌هایش را پایانی نیست و تاریکی‌ها جز بدان زدوده نمی‌شوند. این کتاب آسمانی پابه‌پای زمان همانند خورشید و ماه بر همه ملت‌ها در طول تاریخ تابیده و پاسخگوی نیازهای معنوی و هدایتی مردم بوده است.
این کتاب آسمانی از طریق وحی و ارتباط زبانی و کلامی خداوند با پیامبر‌اکرم‌ صلی الله علیه و اله نازل شده است. در‌باره حقیقت وحی تاکنون سخن بسیار گفته شده، ولی واقعیت این است که راهیابی به عالَم اسرار‌آمیز و مرموز وحی برای ما مقدور نیست و ما با حقیقت وحی بیگانه‌ایم، حتی با شرح و تبیین شخص پیامبر‌ صلی الله علیه و اله از وحی نیز ما جز شبحی از این عالم اسرارآمیز نخواهیم دید. آری، امکان شناخت ماهیت و حقیقت وحی برای انسان عادی و با ابزارهای معرفت بشری، همچون حس و خیال و عقل وجود ندارد و کسی نمی‌تواند ادعا کند که ماهیت وحی را می‌تواند تشریح کند، جز پیامبران الهی که به این وادی راه یافته ‎ اند.
ادراک‌نکردن حقیقت وحی را نمی‌توان دلیل بر نفی وجود آن پنداشت یا آن را توجیه مادی و غیرواقعی کرد؛ چنان‌که گزارش‌های تاریخی گویای این مطلب‌اند که ادراک‌نکردن حقیقت وحی و آموزه‌های وحیانی در هر زمان موجب شده است که مخالفان و حتی گاه قرآن‌باوران، اصل وحی یا یکی از ساحت‌های مربوط به آن را مورد تردید قرار دهند؛ همانند بسیاری دیگر از واقعیات‌ جهان که فهم بشر توان ادراک آن را نداشته است؛ لیکن پیشرفت علم از آن واقعیت‌ها پرده برداشته است.
گرچه پی‌بردن به کنه و حقیقت وحی جز برای پیامبران و اولیای الهی ممکن نیست، می‌توان با رجوع به قرآن و کلمات پیامبر‌اکرم‌ صلی الله علیه و اله و ائمّه‌ علیهم السلام وحی را از طریق آثار و اهداف و نتایج آن توضیح داد و کسانی که خود را از این طریق بی‌نیاز ببینند، به بیراهه رفته‌اند.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک نمایید