ضرورت تحوّل فراگير در ترجمه قرآن كريم (3)

پدیدآورسید عبدالوهاب طالقانی

نشریهنشریه ترجمان وحی

شماره نشریه20

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 289 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه‌های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی؛ برتری‌ها و کاستی‌ها

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی ناصری, مصطفی شیروی خوزانی, محمود رضا توکلی محمدی

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهاصغر شهبازی, حمید احمدیان, نصرالله شاملی