مقايسه سه ترجمه انگليسي قرآن «شاكر، آربري، صفارزاده» از سوره اعراف (مطالعه موردي 15 آيه)

پدیدآورمرتضي خرميسيده ام البنين تائبي

نشریهپژوهش ديني

شماره نشریه26

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 484 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه‌های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی؛ برتری‌ها و کاستی‌ها

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی ناصری, مصطفی شیروی خوزانی, محمود رضا توکلی محمدی

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهاصغر شهبازی, حمید احمدیان, نصرالله شاملی