تحلیلی بر «تجلی خدا» در قرآن

پدیدآور منصور پهلوان – محمود خیراللهی – زهرا خیراللهی

نشریهسراج منیر

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1394/12/21

منبع مقاله

share 202 بازدید

مقالات مشابه

لزوم و لازمه‌های نفی تعطیل و تشبیه از ذات خدا برپایه قرآن و روایات

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسندهنهله غروی نائینی, علی حاجی خانی, جلیل پروین

معناشناسی تحلیلی آيه «إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» از منظر مفسران فريقين

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده حسین علوی‌مهر - محسن خوش‌فر - حسن حسن‌زاده

زبان آیات الهیاتی قرآن از منظر روزبهان بقلی و ابن عربی

نام نشریهقبسات

نام نویسنده مسعود حاجی ربیع – محمد حسین زاده